O projektima KONTESA SLAVONIJA POVIJEST INDUSTRIJE ► TRADICIJA MULTIETNIČKOG OSIJEKA KULTURNO POVIJESNI VODIČ KROZ OSIJEK PROVEDBA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA ► STRATEŠKI PLAN RAZVOJA 2017. – 2020. KNJIGOM PREMA DRUŠTVU ZNANJA

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA 2017. – 2020.

„Alberta“ je utemeljena početkom 2013. godine kao trgovačko društvo (j.d.o.o.) s namjerom da postane regionalni nakladnik kulturno-povijesnih knjiga te stručnih knjiga u društvenom, humanističkom i tehničkom području.Tijekom dosadašnjeg poslovanja „Alberta“ je prihodom iz konzalting usluga financirala svoju nakladničku djelatnost iz koje do sada nije bilo pozitivnih financijskih rezultata, odnosno mnogo je knjiga ostalo na zalihama, a za više knjiga nije bilo financijskih sredstava za njihovo tiskanje.

Od svojeg utemeljenja „Alberta“ je objavila 14 knjiga, a pripremljeno je još 15 rukopisa koje će knjige biti u nakladi tijekom 2017. godine. Relativno spori proces razvoja uzrokovan je poznatim poteškoćama u suvremenom društvu, kao i u Republici Hrvatskoj; nedovoljno razvijena kultura čitanja i kupovine knjiga, nerazvijeno tržište knjiga, nedovoljna financijska sredstva.

Nakon prve etape razvoja (protekle četiri godine) "Alberta" je pripremljena za novu etapu razvoja te je načinjen Strateški plan razvoja 2017. – 2020. čijom bi se realizacijom stvorili materijalni i financijski uvjeti za proširenje poslovanja u sektoru naklade knjiga te da ovo trgovačko društvo iz statusa j.d.o.o. preraste  u d.o.o.

Strateški plan razvoja može se pogledati OVDJE 

Prilog 1 _ KNJIGE

Prilog 2 _PROMOCIJE

Prilog 3 _OSJEČKO IZDAVAŠTVO (Glas Slavonije)

Prilog 4 _IZ MEDIJAIdi na vrh stranice