Profil Osnivač ► Alberta tim

Alberta tim

- (2013. -_2016.) "Alberta" još nije u poziciji da ima stalno zaposlene radnike; u procesu je više projekata  nakon čije realizacije tvrtka treba prerasti u d.o.o. te zaposliti svoje suradnike. Sada u "Alberti" djeluje više timova suradnika, a direktor je Sreten Baljak, dipl. iur.. Vidi o tome opširnije ...


- Od 16.6.2016. "Alberta" ima 2 zaposlenika, a direktor je Milan Ivanović

Idi na vrh stranice