O projektima ► KONTESA SLAVONIJA POVIJEST INDUSTRIJE TRADICIJA MULTIETNIČKOG OSIJEKA KULTURNO POVIJESNI VODIČ KROZ OSIJEK PROVEDBA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA STRATEŠKI PLAN RAZVOJA 2017. – 2020. KNJIGOM PREMA DRUŠTVU ZNANJA

KONTESA SLAVONIJA

„Kontesa Slavonija“ je projekt razvoja kontinentalnog turizma na području Slavonije i Baranje koji se pokreće u suradnji s „Panon“ institutom za strateške studije Osijek; unaprjeđenje marketinga kontinentalnog turizma je u začetku. Projekt je poslan na natječaj Ministarstva turizma (istina u kategoriji gradnje bazena – jer drugih mogućnosti tada nije bilo) i nije prihvaćen. Ne odustajemo!
Ovo je ujedno i poziv na raspravu i suradnju; očekujemo priloge.
Idi na vrh stranice